antikens-grekland

Myron grekisk skulptör

myronMyron, (c. 480–440 f.Kr.), grekisk skulptör, en äldre samtida av skulptörerna Phidias och Polyclitus, av forntiden betraktad som en av de mest mångsidiga och innovativa av alla attiska skulptörer.

Myron föddes i Eleutherae, en liten stad på gränsen mellan Attika och Bocotia, och bodde större delen av sitt liv i Aten. Författaren Plinius från 1:a århundradet citerar Myron som den förste att uppnå verklighetstrogen representation i konsten, men det skulle vara mer korrekt att säga att han var den första grekiska skulptören som kombinerade rörelsebehärskning med en gåva för harmonisk komposition.

Han arbetade nästan uteslutande i brons och var mest känd för sina många studier av idrottare i aktion. Av hans många verk överlever endast två representationer positivt: gruppen Athena och Marsyas, som ursprungligen stod på Akropolis i Aten, och Discobolus (”Diskuskastaren”), båda i marmorkopior gjorda under romartiden.


Myron uppnådde berömmelse på sin tid, endast jämförbar med Polykleitos. Forntida kritiker ansåg att Myrons skicklighet bara låg under full klassisk perfektion, medan tidiga kejserliga romerska författare konsekvent hänvisar till Myron som en av de största grekiska skulptörerna, ett tecken på att hans samtida rykte förblev högt.