antikens-grekland

Anaxagoras grekisk filosof

anaxagorasAnaxagoras av Clazomenae (en stor grekisk stad i Joniska Mindre Asien), en grekisk filosof från 500-talet f.Kr. (född ca 500–480), var den första av de presokratiska filosoferna som bodde i Aten. Han föreslog en fysisk teori om ”allt-i-allt” och hävdade att nous (intellekt eller sinne) var den drivande orsaken till kosmos.

Han var den förste att ge en korrekt förklaring av förmörkelser, och var både känd och ökänd för sina vetenskapliga teorier, inklusive påståendena om att solen är en massa av glödhet metall, att månen är jordnära och att stjärnorna är eldiga. stenar.

Anaxagoras hävdade att det ursprungliga tillståndet i kosmos var en blandning av alla dess ingredienser (de grundläggande verkligheterna i hans system). Ingredienserna blandas noggrant, så att ingen enskild ingrediens som sådan är uppenbar, men blandningen är inte helt enhetlig eller homogen.

Även om varje ingrediens är allestädes närvarande, finns vissa ingredienser i högre koncentrationer än andra, och dessa proportioner kan också variera från plats till plats (även om de inte gör det i det ursprungliga tillståndet av kosmos). Blandningen är obegränsad i omfattning, och någon gång i tiden sätts den i rörelse genom inverkan av nous (intellekt).