antikens-grekland

Drakon första atenska lagstiftaren

draconDrakon, var den första atenska lagstiftaren enligt de datum i register vi har hittat. Hans största bidrag, det som låter hans namn fortsätta, skulle vara den ”drakoniska konstitutionen”, eller drakonisk lag.

Före Drakonns konstitution var lagar inget annat än muntliga och involverade ofta blodsfejder.
Medan Drako kunde skapa läsliga, orubbliga lagar, har hans namn varit synonymt med grym och hjärtlös lagstiftning sedan 1800-talet.

Inte mycket är känt om Drakon liv. Det finns möjlighet att han var av attikansk adel; skivor synkroniseras som han var runt under samma era. En dramatisering av hans död framfördes i Aeginetan-teatern, efter att Drakon krossades ihjäl av alla kläder som kastades mot honom på scenen – det brukade vara kläder som publiken kastade till artister, snarare än rosor som det är nu. Även om vi är osäkra på hur han dog, är det ett faktum att han jagades ut från Aten och levde ut resten av sina dagar på Aegina.