antikens-grekland

Pausanias (143–176) grekisk resenär och geograf

pausaniasPausanias, (143–176) , han var en grekisk resenär och geograf vars Periegesis Hellados (beskrivning av Grekland) är en ovärderlig guide till antikens värld.

Innan han besökte Grekland hade Pausanias rest mycket i Mindre Asien, Syrien, Palestina, Egypten, Makedonien, Epirus (nu i Grekland och Albanien) och delar av Italien. Hans beskrivning har formen av en rundtur i Grekland med start från Attika. Den är uppdelad i 10 böcker; den första boken tycks vara färdig efter 143, men före 161. Ingen händelse efter 176 nämns i verket.

Hans redogörelse för varje viktig stad börjar med en skiss över dess historia; hans beskrivande berättande följer en topografisk ordning. Han ger några glimtar av invånarnas dagliga liv, ceremoniella riter och vidskepliga seder och introducerar ofta legender och folklore.

Konstverk är hans största angelägenhet: inspirerad av Greklands antika glans är Pausanias mest hemma när han beskriver den religiösa konsten och arkitekturen i Olympia och Delfi. I Aten är han fascinerad av bilder, porträtt och inskriptioner som registrerar Solons lagar; på Akropolis, den stora guld- och elfenbensstatyn av Athena; och utanför staden, monument av kända män och atenare stupade i strid. Riktigheten i hans beskrivningar har bevisats av resterna av byggnader i alla delar av Grekland.

Den topografiska delen av hans arbete visar hans förkärlek för naturens under: tecknen som förebådar närmandet av en jordbävning; tidvattnet; de isbundna haven i norr; och middagssolen, som vid sommarsolståndet inte kastar någon skugga i Syene (Aswān), Egypten.

Den berömda antropologen och klassiska forskaren Sir James Frazer sa om Pausanias: ”utan honom skulle Greklands ruiner till största delen vara en labyrint utan en aning, en gåta utan svar.”