antikens-grekland

Anaximenes, grekisk naturfilosof

anaximenesAnaximenes, (545 f.Kr.), grekisk naturfilosof och en av tre tänkare av Miletos som traditionellt anses vara de första filosoferna i västvärlden. Av de två andra ansåg Thales att vatten är den grundläggande byggstenen i all materia, medan Anaximander valde att kalla det väsentliga ämnet ”det obegränsade”.

Anaximenes ersatte aer (”dimma”, ”ånga”, ”luft”) för sina föregångares val. Hans skrifter, som överlevde in i den hellenistiska tidsåldern, existerar inte längre utom i passager i senare författares verk.

Följaktligen är tolkningar av hans övertygelser ofta i konflikt. Det är dock tydligt att han trodde på grader av kondensering av fukt som motsvarade densiteten hos olika typer av materia. När ”mest jämnt fördelad” är luft den vanliga, osynliga luften i atmosfären.

Genom kondens blir det synligt, först som dimma eller moln, sedan som vatten och slutligen som fast material som jord eller stenar. Om den blir mer sällsynt övergår den till eld. Varmhet och torrhet kännetecknar således sällsynthet, medan kyla och väta är relaterade till tätare materia.