Poseidon

Havets gud, en kallad Jordskakaren, eftersom han ocksanss orsaka jordbningar. Poseidon var son till Kronos och Rhea, och var bror till Zeus och Hades. Han var Amfitrites make, och med henne hade han sonen Triton. Han hade ockbarn med sina mga skarinnor, till exempel cykloperna, Pegasus, Theseus och Orion.
Ursprungligen var Poseidon vattnets gud, men han blev senare en havsgud och flodernas och klorna yttersta hskare. Hans tempel lofta na havet, och ruinerna av ett kan ses i Kap Sounion, inte lgt ifrAthen. Han var ocksJonernas beskyddare.
I konsten avbildades Poseidon med en treudd och hans djur var delfinen.
Poseidon var ockshtarnas gud, och de antika grekerna offrade htar honom och skte dem i havet. Han var ocksassocierad med tjurar.Under det trojanska kriget stod han pgrekernas sida eftersom en av Trojas kungar hade vrat betala honom dhan byggt stadens mur. Han var dock Odysseus fiende efter att denne dat hans son Polyfemos cyklopen.
Poseidon hade velat bli Athens skyddsgud, och i en tling mot Athena hade han gett athenarna en kla, som tyvr visade sig vara salt. Han florade dmed mot Athena, som gett folket olivtret.
De gamla grekerna firade Poseidon med de Isthmiska spelen som hl vartannat .I romersk mytologi kallades Poseidon Neptunus.